Zorg- en huurtoeslag met inwonende meerderjarige kinderen

Het verblijf van uw meerderjarig kind kan invloed hebben op de hoogte van de zorg- en huurtoeslag.

Om te beginnen dient u na te gaan of uw meerderjarige zoon of dochter door de Belastingdienst als toeslagpartner of als medebewoner wordt aangemerkt. In de regel is uw echtgenoot of geregistreerd partner uw toeslagpartner. Een ander persoon, zoals een (pleeg)kind die deel uitmaakt van uw huishouden en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, wordt gezien als medebewoner.

Via de website van de Belastingdienst kunt u op een snelle en eenvoudige manier achterhalen wie uw toeslagpartner is.

Bij het vaststellen van de zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst geen rekening gehouden met het inkomen van uw medebewoner, zoals uw meerderjarig kind. Het inkomen van een eventuele toeslagpartner wordt wel meegenomen in de berekening van de zorgtoeslag.

Bij de huurtoeslag wordt het inkomen van zowel de medebewoner als de toeslagpartner meegenomen bij de berekening. Of u daadwerkelijk recht heeft op huurtoeslag hangt van verschillende factoren af zoals de rekenhuur, het gezamenlijk inkomen en het vermogen van u, uw toeslagpartner en medebewoners.

Wilt u meer weten over de huur- en zorgtoeslag of u heeft van de Belastingdienst een beslissing ontvangen waarbij zij u of uw inwoner onterecht aanmerkt als toeslagpartner of medebewoner, dan bent u van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur.« Terug