Regeling wanbetalers zorgverzekering

Volgens de Zorgverzekeringswet zijn alle Nederlandse inwoners verplicht om een verzekering af te sluiten voor hun zorgkosten. Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering en reageert u niet op betalingsherinneringen, dan wordt u door uw zorgverzekeraar bij het CAK (tot december 2016 was dit Zorginstituut Nederland) aangemeld voor de Regeling wanbetalers en dient u een ‘bestuursrechtelijke premie’ aan het CAK te voldoen. Dat is een premie die de overheid vaststelt. Deze premie is vanaf 1 januari 2017 vastgesteld op € 134,38 per persoon, per maand.

Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij het CAK. Dat gebeurt in de volgende situaties:

  • als u met uw zorgverzekeraar een betalingsregeling heeft afgesproken;

  • als u uw totale schuld bij de zorgverzekeraar heeft afgelost;

  • als u schuldhulpverlening heeft geregeld en uw zorgverzekeraar deze afspraken heeft goedgekeurd;

  • als u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen oftewel WSNP);

  • als u een bijstandsuitkering heeft en uw gemeente u helpt om uit de regeling wanbetalers te komen.

U kunt uzelf dus niet afmelden. Maar wat nou als u onterecht bent aangemeld of onterecht niet bent afgemeld? U zult in deze situatie altijd contact op moeten nemen met uw zorgverzekeraar. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat mensen die zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsanering onterecht niet worden afgemeld bij het CAK.« Terug