Ziektekostenverzekering in het buitenland

Alle Nederlandse inwoners moeten volgens de wet verzekerd zijn voor hun ziektekostenverzekering. Ook indien u voor een langere periode in het buitenland verblijft, kan deze verplichting om in Nederland verzekerd te blijven doorlopen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het verblijf in het buitenland van tijdelijke aard is. Dit geldt ook indien u niet staat ingeschreven in Nederland.

Als hoofdregel geldt dat indien het verblijf in het buitenland korter dan één jaar is, de verplichting om in Nederland verzekerd te blijven voor de ziektekosten blijft doorlopen. Dit geldt niet indien u naar het buitenland gaat om te werken. Wanneer u gaat werken binnen de Europese Unie of bij een ‘verdragsland’, dan vervalt de verplichting om ook in Nederland verzekerd te blijven.

Indien u naar het buitenland vertrekt, maar wel in Nederland blijft werken, dan bent u alsnog verplicht om in Nederland verzekerd te blijven voor uw zorgverzekering.

Laat u dus goed informeren omtrent de regels van de zorgverzekering als u van plan bent langer naar het buitenland te gaan of wanneer u in het buitenland gaat werken. Als u ten onrechte niet bent verzekerd, kunnen forse boetes worden opgelegd.« Terug