Huur voor onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Is de huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, dan kan de huur op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is tenminste een maand. De huurder hoeft geen reden te geven voor de opzegging. Een verhuurder kan echter niet zomaar opzeggen; de verhuurder moet altijd een reden geven voor het opzeggen van de huur.

De gronden waarop de verhuurder de huur kan opzeggen, staan opgesomd in de wet. De meest voorkomende reden om op te zeggen is meestal een huurachterstand of het veroorzaken van overlast.

Een dergelijke huuropzegging moet altijd per aangetekende brief worden gedaan. Indien u het niet eens bent met de huuropzegging, kan de opzegging worden betwist. Een verhuurder mag u niet zomaar uit de woning zetten wanneer u de opzegging aanvecht. Pas wanneer de rechter daartoe heeft beslist, mag worden overgegaan tot een gedwongen ontruiming. Ons advies is om tijdig in actie te komen zodra u wordt geconfronteerd met een huuropzegging.« Terug