Erfafscheiding

Voor woningeigenaren geldt dat buren van elkaar kunnen eisen dat op de erfgrens een erfafscheiding komt tussen de tuinen. Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur zijn. De buren zijn verplicht om de helft mee te betalen in de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud.

Het is van belang dat u het als buren samen eens wordt over de aanschaf, bouw en onderhoud van de erfafscheiding en dat u hierover afspraken maakt. Komt u samen niet tot een oplossing? In het uiterste geval kunt u een rechter verzoeken om de buren te veroordelen mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding tot een maximale hoogte van twee meter op de erfgrens en voor beider kosten.

Om conflicten te voorkomen, kunt u er ook voor kiezen om een erfafscheiding op uw eigen grond te zetten. In dat geval bent u zelf financieel verantwoordelijk voor de aanschaf, de bouw en het onderhoud.« Terug