Aso-wet

De burgemeester krijgt vanaf de zomer 2017 meer bevoegdheden om beter te kunnen optreden tegen de buren die woonoverlast veroorzaken. De nieuwe wet, de Wet aanpak woonoverlast, maar nu al in de volksmond de Aso-wet genoemd, kent de burgemeester de bevoegdheid toe om een concrete gedragsaanwijzing te geven aan ieder die bijvoorbeeld regelmatig geluidsoverlast veroorzaakt en/of huisvuil in de portiek laat slingeren. Ook personen die hun woning aan toeristen verhuren, bijvoorbeeld via het populaire Airbnb, kunnen van de burgemeester een gedragsaanwijzing krijgen als de buren hierdoor stelselmatig hinder ervaren. Dit kan zijn in de vorm van een last onder bestuursdwang of onder dwangsom. In de last staat beschreven wat de overlastgever moet doen of juist moet laten. Echter, de burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. In het ergste geval kan de burgemeester de overlastveroorzakers uit hun woning zetten.

Een gevolg van deze nieuwe wetgeving is dat u niet meer afhankelijk bent van een woningbouwvereniging om vervelende buren te laten overplaatsen. Ook hoeven bewoners hierdoor niet meer zelf te verhuizen om zo rust te krijgen van hun buren.

Hoe deze nieuwe Aso-wet in de praktijk zal uitpakken, is op dit moment niet duidelijk. Indien de burgemeester op onjuiste gronden een last onder bestuursdwang of onder dwangsom oplegt, kan hiertegen bezwaar en vervolgens beroep worden aangetekend.« Terug