Wanneer is iemand medehuurder?

Iemand kan medehuurder worden door een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de huurder, doordat de verhuurder er schriftelijk mee akkoord gaat of door een uitspraak van de rechter.

Een echtgenoot of geregistreerd partner die op hetzelfde adres woont als de huurder, is op grond van de wet automatisch medehuurder.

Personen die ongehuwd samenwonen met de huurder zijn niet automatisch medehuurder. De huurder kan de verhuurder schriftelijk verzoeken om ermee in te stemmen dat de samenwonende medehuurder wordt. Hiervoor is vaak wel vereist dat de samenwonenden een zogenaamde duurzame gemeenschappelijke huishouding moeten voeren. Oftewel, de samenwonenden moeten de bedoeling hebben om ook in de aankomende jaren bij elkaar te blijven wonen en voor elkaar te blijven zorgen.

Kinderen van de huurder kunnen meestal geen medehuurder worden. Het is immers de bedoeling dat de kinderen op een bepaald moment op zichzelf gaan wonen en dan bestaat er geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Wijst de verhuurder het verzoek tot medehuur af, dan kan de huurder de rechter verzoeken om de samenwonende tot medehuurder aan te stellen. Dit verzoek moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden die in de wet zijn opgenomen.« Terug