Uitkeringsfraude

De Centrale Raad van Beroep (de Centrale Raad) heeft in een recente uitspraak de Nederlandse gemeentes duidelijk gemaakt dat zij bij het opsporen van bijstandsfraude geen gebruik mogen maken van (verborgen) camera’s. Doet een gemeente dat toch, dan wordt er in strijd met de wet gehandeld. Voor bijstandsgerechtigden is deze uitspraak van de Centrale Raad goed nieuws. Met deze uitspraak blijft het recht op respect voor het privĂ© leven van bijstandsgerechtigden gewaarborgd.

Gemeentes maken vaak gebruik van diverse opsporingsmethodes om uitkeringsfraude tegen te gaan. Door de uitspraak van de Centrale Raad is het gebruik van (verborgen) camera’s hierbij niet meer toegestaan. Wel kunnen gemeentes nog steeds gebruik maken van de waarnemingen die de sociale opsporingsambtenaren rapporteren, aangezien deze waarnemingen volgens de Centrale Raad niet in strijd zijn met de wet.

In het geval dat in een onderzoek door een gemeente gebruik is gemaakt van een (verborgen) camera en dit onderzoek ertoe leidt dat een bijstandsuitkering wordt ingetrokken, dan loont het om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen. In de bezwaarprocedure kan de fout van de gemeente worden hersteld, zodat de intrekking van de bijstandsuitkering ongedaan kan worden gemaakt.« Terug