Ouderschapsplan

Uitgangspunt is dat u na de echtscheiding samen het ouderlijk gezag over uw kinderen blijft houden. Slechts in uitzonderlijke situaties kan de rechter in het belang van de kinderen besluiten het gezamenlijk gezag te beëindigen en het gezag aan één van de ouders toe te kennen.

Tijdens de (echt)scheiding dienen de ouders samen een ouderschapsplan op te stellen waarin zij afspraken maken over de kinderen, zoals het hoofdverblijf, een omgangsregeling, afspraken over de verdeling van de kosten en de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag.

Zonder een ouderschapsplan zal de rechter een verzoek tot echtscheiding in principe niet in behandeling nemen.

Ook indien u niet getrouwd bent, maar wel samen kinderen heeft en de relatie wordt beëindigd, adviseren wij u om een ouderschapsplan op te stellen. Hiermee voorkomt u dat na het einde van de relatie een conflict ontstaat tussen u en uw ex-partner over de kinderen.« Terug