Naamswijziging

Voornaam

Soms hebben mensen goede redenen om hun voornaam te wijzigen. Voor een voornaamswijziging is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk en dient een advocaat te worden ingeschakeld. Tijdens de procedure beslist de rechtbank of er voldoende reden is voor een wijziging. Een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij de geboorteaangifte een onjuiste naam is opgegeven. Ook zou kunnen dat de naam slechte herinneringen geeft.

Als de rechter vindt dat er voldoende reden is voor de naamswijziging, wijst hij het verzoek toe en wordt de geboorteakte aangepast. De overheidsinstanties, zoals de gemeente en de Belastingdienst, krijgen automatisch bericht van deze wijziging.

Achternaam

Een achternaam wijzigen is verbonden aan strengere voorwaarden. Daarnaast gelden er andere voorwaarden voor het wijzigen van een achternaam van minderjarigen of meerderjarigen.

Een verzoek tot achternaamswijziging dient te worden ingediend bij Justis. Op www.justis.nl kan het aanvraagformulier worden gedownload. De kosten voor deze procedure bedragen ten minste € 835,00. Indien de aanvraag voor een achternaamswijziging wordt afgewezen, kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Voor deze bezwaarprocedure adviseren wij om een advocaat in te schakelen.

Indien de naamswijziging wordt goedgekeurd, dan wordt de achternaam bij een officieel besluit gewijzigd en ontvangt de gemeente hiervan een melding. De overige overheidsinstanties krijgen automatisch bericht van deze wijziging.« Terug