Huur voor bepaalde tijd

Wanneer de huur van een woonruimte voor bepaalde tijd is aangegaan, kan de huur niet tussentijds worden opgezegd, ook niet door de huurder. De huurder zit dan een bepaalde periode vast aan de huurovereenkomst.

Nieuwe wetgeving heeft hierop een uitzondering gemaakt voor korte huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimten zoals een woning. Indien voor een woning een tijdelijk huurovereenkomst is aangegaan van maximaal 2 jaar, eindigt de huurovereenkomst na deze periode. De verhuurder dient de huurovereenkomst nog wel tijdig op te zeggen, oftewel minimaal een maand voordat die bepaalde tijd is verstreken. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Als de verhuurder het einde van de huurovereenkomst niet tijdig aankondigt, dan gaat de huurovereenkomst automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd en kan de huur dus niet meer zonder reden worden opgezegd.

Deze nieuwe wetgeving geldt ook voor de huur van kamers, maar dan is die maximale termijn zelfs 5 jaar.

Wanneer u het niet eens bent met een huuropzegging, kunt u deze aanvechten. Een verhuurder mag u dan niet uit de woning zetten voordat de rechter een oordeel heeft geveld.« Terug