Geschillen met DUO

DUO verricht vaak in de maanden september en oktober onderzoek naar het recht op de studiefinanciering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat tijdens deze maanden een huisbezoek kan worden afgelegd bij studenten met een uitwonende beurs. Indien DUO van mening is dat naar aanleiding van dit onderzoek het recht op de studiefinanciering dient te worden aangepast, of zelfs ingetrokken, komt er een nieuw besluit met een terugbetalingsverplichting. Ook wordt een (hoge) boete opgelegd aan de studenten.

Tegen beslissingen van DUO kan bezwaar worden ingediend. Hier zijn echter termijnen aan verbonden. Bij geschillen met DUO is het dus verstandig om tijdig aan de bel te trekken. Wij adviseren om hiervoor langs te komen op ons kosteloos spreekuur of direct contact op te nemen met mr. Anna van Tol-Macharoblishvili (013 463 63 95 of anna@advocatencollectieftilburg.nl). Veel studenten komen in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en krijgen zo juridisch hulp in bezwaar- en beroepsprocedures tegen lage of geen kosten.« Terug