DUO legt studenten te hoge boetes op

De Centrale Raad van Beroep (de Centrale Raad) heeft in haar uitspraak van 1 juni 2016 DUO op de vingers getikt: de boetes die door DUO worden opgelegd zijn vaak te hoog! Voor studenten is deze uitspraak van de Centrale Raad goed nieuws.

De opgelegde boete wordt door DUO vaak gekoppeld aan de periode van de herziening van de studiefinanciering. Wanneer bijvoorbeeld een student ten onrechte twee jaar lang een uitwonende beurs heeft ontvangen en na een beslissing van DUO dit bedrag moet terugbetalen, werd het boetebedrag automatisch gesteld op 50% van het teruggevorderde bedrag. De Centrale Raad vindt dit onterecht. DUO moet nu andere criteria gaan hanteren bij het opleggen van de bestuurlijke boetes bij studenten.

De Centrale Raad heeft onder meer stilgestaan bij de vraag of het terecht is dat DUO bij het opleggen van de boete het uitgangspunt van 50% van het terugvorderingsbedrag hanteert. Volgens de Centrale Raad dient bij het opleggen van de boete worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval waardoor de boete in veel gevallen lager dan 50% van het terugvorderingsbedrag uitvalt.

Voorts heeft de Centrale Raad geoordeeld dat bij boetebesluiten de zware bewijslast bij DUO ligt en dat de studerende zich kan verweren door andere feiten te stellen om de bevindingen van DUO in twijfel te trekken.

Tot slot heeft de Centrale Raad de boeteperiode aanzienlijk beperkt door deze te maximaliseren op 12 maanden. Het boetebedrag wordt zo beperkt tot maximaal 12 maanden van de herzieningsperiode, wat direct een financieel voordeel op zal leveren voor studenten.« Terug