Boventallig en sociaal plan

Als de arbeidsplaats vervalt en de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd (afspiegelingsbeginsel), kan een werknemer boventallig worden verklaard. De werkgever is niet verplicht een sociaal plan op te stellen, maar bij een reorganisatie is het wel gebruikelijk.

Het sociaal plan is een overeenkomst tussen de werkgever en representatieve vakbonden en het regelt de gevolgen voor de werknemers die boventallig zijn verklaard. De werkgever biedt in het plan faciliteiten aan om de werknemer naar ander werk (intern en/of extern) te begeleiden. Hij betaalt bijvoorbeeld de kosten voor outplacement, studie, juridisch advies en een ontslagvergoeding.

Een sociaal plan waarover geen overeenstemming is bereikt met vakbonden, maar bijvoorbeeld met de ondernemingsraad (OR), heeft slechts een beperkte (juridische) status.« Terug