Beslag

Beslagvrije voet

Een schuldeiser kan beslag leggen op onder andere uw inkomen (loon of uitkering). Om er voor te zorgen dat u over voldoende inkomen blijft beschikken, moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Deze bedraagt 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijke andere inkomsten van u en uw eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Beslagverbod

Op een aantal regelingen en voorzieningen mag geen beslag worden gelegd (beslagverbod). Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag kan worden gelegd. Denk hierbij aan bijzondere bijstand, huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag, studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten.

Beslag op inboedel en bankrekening

Wanneer beslag op uw inkomen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat dit te laag is, zijn er andere middelen om de vordering te innen. Een mogelijkheid is beslag door de deurwaarder op uw bankrekening. Het is echter onzeker wat het banksaldo zal zijn op het moment van beslaglegging. Staat er niets op de rekening, dan heeft beslag geen zin.

Een deurwaarder kan ook beslag op de inboedel van uw woning leggen en vervolgens uw inboedel verkopen. De deurwaarder kondigt schriftelijk aan dat hij beslag wil leggen bij u thuis. U kunt proberen het beslag op de inboedel en verkoop te voorkomen door een brief te sturen naar de deurwaarder. In deze brief dient u uit te leggen dat de inboedel in uw woning van geen waarde is en dat beslaglegging en verkoop minder zullen opleveren dan de kosten. Als de deurwaarder weet dat de verkoop minder zal opleveren dan de kosten, handelt hij onrechtmatig en klachtwaardig. Wanneer de deurwaarder toch over gaat tot verkoop van uw inboedel, dan kunt u een executiegeschil starten. Ook kunt u een klacht indienen tegen de deurwaarder bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders wordt u verwezen naar www.rechtspraak.nl.« Terug