Beëindigen energiecontract

Uw energieleverancier mag uw energiecontract beëindigen als er een betalingsachterstand is. Voordat het energiecontract beëindigd wordt, moet de energieleverancier wel met u in contact treden om na te gaan of er een betalingsregeling getroffen kan worden. Daarnaast moet de energieleverancier u wijzen op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Pas als uw energieleverancier dit heeft gedaan, mag het energiecontract beëindigd worden.

Ook in de winterperiode (1 oktober tot 1 april) mag de energieleverancier het energiecontract beëindigen wegens een betalingsachterstand. Heeft u zich aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject of wordt de betalingsachterstand meegenomen in een bestaand schuldhulpverleningstraject, dan mag het energiecontract niet beëindigd worden in de winterperiode.


Het beëindigen van een energiecontract heeft grote gevolgen. Heeft u geen energiecontract, dan mag de netwerkbeheerder overgaan tot afsluiting van de energielevering. U kunt deze afsluiting voorkomen door u zo spoedig mogelijk bij een nieuwe energieleverancier aan te melden.

Deze nieuwe energieleverancier mag een waarborgsom van u vragen wanneer uw eerdere energiecontract beëindigd is wegens een betalingsachterstand. De hoogte van de waarborgsom verschilt per energieleverancier.« Terug