Alimentatieverplichting

Alimentatie is een financiƫle ondersteuning die na de scheiding door de ene partner aan de andere partner betaald dient te worden. Er zijn twee soorten alimentatie: kinder- en partneralimentatie.

Voor de kinderalimentatie geldt dat de ouder altijd onderhoudsplichtig blijft voor de kinderen. Indien de kinderen bijvoorbeeld bij de moeder wonen, dan dient de vader bij te dragen in hun kosten door middel van kinderalimentatie.

Voor partneralimentatie geldt dat indien een van de partners na de scheiding niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien, de andere partner via alimentatie hierin dient bij te springen.

De hoogte van zowel de kinder- als de partneralimentatie moet altijd worden berekend. Een van onze advocaten kan u precies aangeven met welke inkomsten en uitgaven rekening gehouden wordt bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatie. Wij gebruiken hierbij hetzelfde systeem als de rechtbanken in Nederland.

Indien in het verleden een alimentatieverplichting is vastgesteld, dan kan deze alimentatiebijdrage onder bepaalde voorwaarden worden gewijzigd. Hiervoor is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk.« Terug