Alimentatie en wettelijke indexering per 1 januari 2017

De hoogte van de alimentatie is gekoppeld aan het loonindexcijfer. Dit houdt in dat de alimentatie verhoogd wordt als de lonen stijgen. Ieder jaar worden met ingang van 1 januari de alimentatiebedragen verhoogd met een percentage dat door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt vastgesteld.

Voor 2017 is het percentage vastgesteld op 2,1 %.

Op 1 januari veranderen automatisch alle vastgestelde alimentatiebedragen. U hoeft daar niet voor naar de rechter en er hoeven geen speciale afspraken voor te worden gemaakt.

Niet-betaalde indexering kan tot vijf jaar worden terug verhaald, daarna is de vordering verjaard.

De indexeringen van de afgelopen jaren waren de volgende:

2016: 1,3%
2015: 0,8%
2014: 0,9%
2013: 1,7%
2012: 1,3%

Bij vragen over het berekenen van de (indexering van de) alimentatie kunt u altijd bij ons terecht op het gratis inloopspreekuur.« Terug