Boete in bijstandsfraudezaken verder beperkt

De hoogste rechter op het gebied van bestuursrecht, de Centrale Raad van Beroep, heeft in zijn uitspraak van 11 januari 2016 een einde gemaakt aan de te hoge boetes in bijstandszaken. Zo dient bij de oplegging van de boete rekening te worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid van de betrokkene en dient de boete binnen een maximale termijn van twee jaar kunnen worden afgelost. Hiermee wordt voorkomen dat de overtreder door de boete zeer langdurig op het absolute minimum moet leven.

Deze beslissing is van belang voor iedereen met een bijstandsuitkering. Wanneer een bijstandsgerechtigde niet (tijdig) alle informatie aan de gemeente doorgeeft, kan het recht op een bijstandsuitkering worden ingetrokken. Het bedrag aan bijstand wat ten onrechte is ontvangen, dient dan ook terug te worden betaald. Hier bovenop legt de gemeente ook een boete op. Deze boete is even hoog als het bedrag dat te veel aan bijstand is ontvangen in verband met het schenden van de informatieverplichting. In bijzondere gevallen kan het boetebedrag met 75, 50 of 25 procent worden verlaagd.

De Centrale Raad van Beroep heeft nu geoordeeld dat bij de bepaling van het boetebedrag naar de draagkracht van de overtreder moet worden gekeken. Wanneer het bijvoorbeeld duidelijk is dat de inkomsten van de overtreder in de toekomst het bijstandsniveau niet zullen overstijgen, dan is het niet redelijk om een boetebedrag van € 15.000 op te leggen. De overtreder kan deze boete namelijk niet binnen de maximale termijn van twee jaar aflossen. Deze termijn is zelfs korter indien de overtreder niet opzettelijk de benodigde informatie niet (tijdig) heeft doorgegeven aan de gemeente.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is terug te lezen op www.rechtspraak.nl met nummer ECLI:NL:CRVB:2016:12.

Voor vragen omtrent Uw bijstandsuitkering en de boete, kunt u uiteraard terecht op ons dagelijks spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur of online een afspraak inplannen via www.advocatencollectieftilburg.nl (onder het kopje ‘contact’).

mr. Anna van Tol-Macharoblishvili

AdvocatenCollectief« Terug