Belangrijke uitspraak over stopzetting huishoudelijke hulp

Belangrijke uitspraak over stopzetting huishoudelijke hulp

Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is het op grond van de WMO 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de gemeente niet verplicht huishoudelijke hulp te vergoeden als mensen in staat zijn dit zelf te regelen. De rechtbank kwam tot deze conclusie, omdat de wetgever heel duidelijk de term ‘zelfredzaamheid’ heeft opgenomen in de wet.

In de oude wet moest de gemeente de burger nog compenseren als hij of zij ‘het voeren van een huishouden’ en ‘huishoudelijke verzorging’ niet kon. Dat is sinds de nieuwe wet dus niet meer het geval.

Hoewel de gemeente geen inkomens en vermogenstoets mag doen bij het besluit om iemand wel of geen maatschappelijke zorg te verlenen, kan iemand wel op grond van de Participatiewet bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten huishoudelijke hulp.

Het is nog afwachten of ook hogere rechters deze uitspraak zullen volgen. Ook is het nog niet duidelijk of deze lijn ook gevolgd zal worden bij andere WMO-voorzieningen.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons dagelijks gratis inloopspreekuur of kunt u online een afspraak maken via onze website (onder het kopje ‘contact’).

De volledige uitspraken van de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u vinden onder: ECLI:NL:RBZWB:2016:9, 10, 11 en 13.« Terug