Kinderalimentatie; hoe zit het nou?

De afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om het berekenen van kinderalimentatie. Het doel was om het er voor iedereen makkelijker en duidelijker te maken, maar voor veel mensen is juist het tegendeel waar. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, aangegeven hoe we dat vanaf nu moeten doen. Hierna wordt u in het kort uitgelegd hoe de kinderalimentatie berekend moet worden.

Behoefte

Allereerst moet er gekeken worden naar wat de financiële behoefte van kinderen is. De gedachte hierachter is; wat was een kind (financieel gezien) gewend en hoe zal het kind er dan het minst op achteruit gaan? De behoefte van kinderen waarbij de ouders op bijstandsniveau leven zal dus ook lager zijn dan die van kinderen waarbij de ouders een (meer dan) modaal inkomen hebben. Ook speelt de leeftijd van een kind hierbij mee. Er zijn zogenaamde behoeftetabellen ontwikkeld om zo de behoefte van een kind te kunnen berekenen op basis van het zogenaamde ‘netto besteedbaar gezinsinkomen’ van de ouders toen ze nog bij elkaar waren.

Kindgebonden budget

De alleenstaande ouder bij wie tenminste één minderjarig kind staat ingeschreven kan aanspraak maken op kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop. Dit is overigens wel afhankelijk van het inkomen; ouders met te hoge inkomens komen daarvoor niet in aanmerking. Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner dan vervalt de alleenstaande ouderkop.

Als een ouder de alleenstaande ouderkop ontvangt, moet deze worden opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder.

Verdeling van de kosten van de kinderen

Vervolgens moet berekend worden hoeveel elke ouder kan bijdragen in de behoefte van het kind. In principe (uitzonderingen daargelaten) spelen dan de daadwerkelijke lasten die de ouders hebben niet meer mee. Er wordt namelijk gerekend met een standaard percentage voor de noodzakelijke lasten.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt tevens rekening gehouden met de kosten van de omgangsregeling (de zogenaamde zorgkorting).

De ouder die kinderalimentatie moet betalen ontvangt sinds 1 januari 2015 geen fiscaal voordeel meer hierover.

Dit is in grote lijnen uitgelegd hoe het berekenen van kinderalimentatie op dit moment werkt. Het is en blijft maatwerk en is afhankelijk van verschillende factoren. Laat u dus altijd adviseren door iemand die er verstand van heeft en ga niet meteen af op een willekeurige berekening op het internet.

U kunt bij ons terecht voor vragen over alimentatie. U kunt daarvoor langskomen op ons dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur of online een afspraak inplannen via www.advocatencollectieftilburg.nl (onder het kopje ‘contact’).

mr. Fanny Donders

AdvocatenCollectief« Terug