Taaleis voor bijstandsgerechtigden

Vanaf 1 januari 2016 treedt er een nieuwe wet in werking waarbij er een taaleis geldt voor bijstandsgerechtigden. De strekking van deze wet is dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen zich moeten inspannen om de taal in elk geval op basisniveau onder de knie te krijgen.« Terug