Raadslid SP vrijgesproken van smaad en belediging van Hilbrand Nawijn

Advocaat: Fanny Donders, AdvocatenCollectief te Tilburg

Raadslid Hilbrand Nawijn (LHN) heeft Lennart Feijen (SP) vorig jaar beschuldigd van smaad en laster. Feijen heeft Nawijn in een tweet ‘racist’ genoemd, omdat hij vond dat Nawijn de islamitische geloofsgemeenschap discrimineerde tijdens een raadsvergadering van de gemeenteraad Zoetermeer. Nawijn voelde zich daardoor beledigd en deed aangifte bij de politie.

Vandaag (vrijdag 25 september 2015) heeft de rechtbank in Den Haag Feijen vrijgesproken van zowel smaad als laster. De rechtbank heeft daarbij de argumenten van de officier van justitie dat het woord ‘racist’ een uitlating is die aanzet tot onverdraagzaamheid en dat het gebruiken van dit woord door Feijen geen enkel doel diende in dit geval, terzijde geschoven.

Volgens advocaat van Feijen, mr. Fanny Donders, heeft Nawijn als politicus meer aan uitlatingen te dulden dan een gewone burger. “Bovendien, zegt Donders, blijkt uit feiten en omstandigheden dat Nawijn discriminerende uitlatingen zou hebben gedaan in de bedoelde raadsvergadering. Door zijn eigen uitlatingen heeft Nawijn er in de visie van Feijen zelf aan bijgedragen dan hem deze bewoordingen zouden worden toegevoegd. Feijen heeft Nawijn slechts willen typeren en hem neerzetten waar hij zichzelf al had geplaatst”.

De rechtbank spreekt Feijen vrij omdat naar het oordeel van de rechtbank de gedane uitingen op het internet door Feijen tijdens en/of kort na een debat waarin een politieke discussie gevoerd werd tussen hem en Nawijn en Nawijn in de visie van Feijen discriminatoir bezig was niet kunnen worden opgevat als aanranding van de eer en/of goede naam van Nawijn en dus niet beledigend zijn.« Terug