Ondertoezichtstelling tijdens zwangerschap

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: RSJ) adviseert de wetgever om in de wet op te nemen dat ook een nog ongeboren kindje onder toezicht gesteld kan worden van (bijvoorbeeld) Bureau Jeugdzorg.

In de praktijk kwam het al wel eens voor dat een nog ongeboren kind (meestal vanaf 24 weken zwangerschap) onder toezicht gesteld werd, maar de RSJ geeft aan dat risicovol gedrag of slechte omstandigheden in de eerste maanden van de zwangerschap juist zeer schadelijk kunnen zijn voor het kindje.

Voor vragen over een ondertoezichtstelling kunt u contact opnemen met ons kantoor. We hebben op ons kantoor meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn in het jeugdrecht en ook lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.« Terug