Experimentwet en ‘gratis geld’ in de gemeente Tilburg

De Tweede Kamer heeft de zogenaamde Experimentenwet aangekondigd. Dit is een wet waarbij een aantal gemeenten tijdelijk meer ruimte krijgen in het wel of juist niet opvolgen van bepaalde wettelijke regels. De gemeente Tilburg is een van de gemeenten die deel gaat nemen aan dit experiment.

Er wordt op dit moment bekeken welke wettelijke regels een rol gaan spelen bij het experiment. Nu al is duidelijk dat delen van de Participatiewet voor mensen die langdurig in de bijstand zitten buiten werking worden gesteld. Dit houdt onder andere in dat personen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, zich niet meer aan alle regels van deze wet hoeven te houden en toch recht houden op een bijstandsuitkering. Denk hierbij aan het niet door hoeven geven van bijverdiensten en het vervallen van de re-integratie en sollicitatieplicht. De gemeenten willen hiermee bereiken dat iedereen een ‘basisinkomen’ heeft.

De gemeente Tilburg zet dit experiment op in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Hoe dit experiment eruit gaat zien, is op dit moment nog niet duidelijk.

Voor vragen over een bijstandsuitkering of de nieuwe Participatiewet bent u van harte welkom op ons kosteloos inloopspreekuur. Ook kunt u een eerste afspraak maken via ons online afspraken formulier op onze website www.advocatencollectieftilburg.nl (onder contact).« Terug