Advocaat bij verhoor juist verbetering

De politie klaagt over het feit dat een advocaat een verdachte straks ook daadwerkelijk bij mag staan tijdens het verhoor. Zij is bang dat advocaten ervoor zorgen dat verdachten minder vaak meewerken aan het politieonderzoek en er uiteindelijk meer verdachten vrijuit zullen gaan. Wat men vergeet is dat een verdachte (niet voor niets) al lange tijd een zwijgrecht heeft. En een verdachte mag ook nu niet teveel onder druk gezet worden. Echter de controle daarop ontbreekt op dit moment en die controle wordt met de beoogde wet verbeterd. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld de Puttense moordzaak waar bekentenissen werden afgelegd die later onjuist bleken te zijn. De advocaat lijfelijk bij het verhoor aanwezig laten zijn is dan ook wat ons betreft helemaal geen verkeerd idee om zo ieders rechten binnen het strafproces te kunnen bewaken.

Al geruime tijd mag een advocaat bij het verhoor van een minderjarige verdachte aanwezig zijn en ook in onderzoeken door de FIOD is het aanwezig zijn van de advocaat bij het verhoor vaak geen probleem. Dit heeft, in ieder geval is onze ervaring, nog nooit tot een probleem geleid. De advocaat kan op deze manier de belangen en rechten van een verdachte, tegenover een enorm opsporingsapparaat, beter behartigen. De zorgen die de politie nu uit zijn ons inziens dan ook onterecht.

Of er dan uiteindelijk ook meer verdachten vrijuit zullen gaan is de vraag. In zaken waarin men puur afhankelijk is van de verklaring van een verdachte zou dat aan de orde kunnen zijn. Maar we kennen tegenwoordig zoveel opsporingsmogelijkheden en manieren om bewijs te verzamelen dat het in de praktijk vaak zo is dat er andere bewijzen verzameld worden tegen een verdachte dan enkel zijn of haar eigen verklaring. Met andere woorden; vaak is justitie helemaal niet afhankelijk van slechts de verklaring van een verdachte. En aan de andere kant zou dan het bewijs zo mager zijn dat er juist taferelen zoals bij de Puttense moordzaak kunnen ontstaan als er teveel druk op een verdachte wordt uitgeoefend.

Wij, advocaten, justitie en ook de politie, zijn als procesdeelnemers, allemaal gebonden aan dezelfde spelregels. Het is dan ook ons inziens alleen maar goed dat op elkaars werkwijze op deze manier controle uitgeoefend kan worden. Dat de politie, die overigens het onderzoek verricht in opdracht van justitie, dan ook zo terughoudend is tegen het lijfelijk aanwezig zijn van een advocaat bij het verhoor zegt wat ons betreft meer over de politie dan over de door hen aangehaalde angsten. De verdachte heeft immers die rechten al, maar het behelst slechts een controlemiddel om er op toe te zien dat de wettelijke regels correct worden nageleefd.

mr. Theo ten Velde

mr. Fanny Donders

Advocatencollectief

Tilburg« Terug