Wijzigingen in de WW per 1 juli 2015

Wordt u werkloos op of na 1 juli 2015 en gaat u bij een nieuwe baan werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon? U krijgt dan een aanvullende WW-uitkering.

De aanvulling bestaat uit het verschil tussen die inkomsten die u ontvangt en de vastgestelde hoogte van het WW-maandloon. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Vóór 1 juli 2015 werd de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2015 blijft dit zo.

Langer dan 6 maanden werkloos?

Bent u langer dan 6 maanden werkloos? Vanaf 1 juli 2015 worden na een half jaar WW-uitkering alle banen als passend gezien.

Dat betekent dat u als werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met lager opleidings-, werk- en denkniveau. Als een werkgever u wil aannemen, dan moet u dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan u gewend bent of als het om werk gaat voor minder uur per week.

Berekening van het dagloon

De berekening van het dagloon van de WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.

Het dagloon is de basis voor de berekening van de WW-uitkering. Voor het berekenen van het dagloon kijkt het UWV vanaf 1 juli 2015 naar het sv-loon (sociale verzekeringsloon) dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Het sv-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Heeft u een jaar of korter gewerkt? Dan wordt het dagloon van uw WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat het UWV het gemiddelde loon over het hele jaar neemt. Het UWV deelt het loon dat u heeft verdiend door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar). Het UWV houdt dus geen rekening met het daadwerkelijk aantal gewerkte dagen.

Vragen?

Voor vragen hierover kunt natuurlijk terecht op ons kosteloos inloopspreekuur op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Of u kunt via onze website (onder het kopje contact) www.advocatencollectieftilburg.nl een online afspraak inplannen.« Terug