Ontvangt u onregelmatigheidstoeslagen (ORT)?

Ook tijdens ziekte en vakantie moet de ORT worden doorbetaald.

De wet bepaalt dat de werknemer tijdens ziekte en vakantie recht heeft op loon. De ORT maakt deel uit van het loon en moet om die reden tijdens ziekte en vakantie worden doorbetaald.

Ontvangt u geen doorbetaling van de ORT tijdens ziekte en vakantie? Kom dan langs op ons spreekuur of maak een afspraak via onze website.

U kunt niet betaalde ORT tot vijf jaar geleden vorderen bij uw werkgever.

mr. Joyce Matthijssen« Terug