Nieuw ontslagrecht en ambtenaren

Ambtenaren hebben niets te maken met het nieuwe ontslagrecht. Het ambtenarenrecht kent haar eigen aanstellings- en ontslagregels.

Maar het nieuwe ontslagrecht is wel deels geïnspireerd door de ontslagmogelijkheden die het ambtenarenrecht kent.

Ambtenaren-advocaat mr. Jean-Louis van Os wijst op de rechtspraak in het ambtenarenrecht die ook werknemers in het ‘gewone’ bedrijfsleven te pas kan komen.« Terug