Gezamenlijk gezag en op vakantie

De vakantieperiode is aangebroken en op ons gratis inloopspreekuur komen veel vragen binnen over het uitoefenen van het gezamenlijk gezag door ex-partners. Een aantal van deze vragen, met antwoord, wordt hieronder uiteengezet.

Moet ik toestemming vragen aan mijn ex-partner om met ons kind op vakantie te gaan?

Indien beide ouders met het gezamenlijk ouderlijk gezag zijn belast over een kind, dan dient de ene ouder de andere ouder toestemming te geven voor een buitenlandse reis.

Wanneer bijvoorbeeld alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft, dan heeft zij geen toestemming nodig van de vader. De vader zal in dit geval, indien hij op vakantie wenst te gaan met het kind, wel toestemming moeten vragen aan de moeder.

Op www.rijksoverheid.nl vindt u een voorbeeld van het formulier “toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’.

Waarom heb ik toestemming nodig van mijn ex-partner voor het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort van ons kind? Het kind staat toch op mijn woonadres ingeschreven?

Ook voor het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort voor een minderjarig kind, is een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig, indien beide ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Ongeacht waar het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Mijn ex-partner geeft geen toestemming voor de buitenlandse reis, wat moet ik nu doen?

Indien de (andere) gezaghebbende ouder geen toestemming geeft voor een buitenlandse reis, dan kan aan de rechter een vervangende toestemming voor de buitenlandse reis worden gevraagd. De rechter zal, afhankelijk van de omstandigheden, besluiten of er toestemming voor de buitenlandse reis wordt verleend. Houd er rekening mee dat deze procedure enige tijd in beslag neemt, dus trek tijdig aan de bel. Voor zo’n procedure is een advocaat nodig.

Help, ik krijg geen toestemming van mijn ex-partner om een identiteitskaart of paspoort aan te vragen voor ons kind! Wat kan ik doen?

Ook wanneer de gezaghebbende ouder geen toestemming geeft voor het aanvragen van een (nieuwe) identiteitskaart of paspoort, is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Indien de rechter het verzoek toewijst, dan kan de identiteitskaart of het paspoort zonder toestemming van de andere ouder worden aangevraagd bij de gemeente. Ook deze procedure neemt enige tijd in beslag en is een advocaat verplicht, dus kom snel in actie.

Overigens is voor het aanvragen van een identiteitskaart voor een minderjarige van 12 jaar of ouder, geen toestemming vereist van de andere gezaghebbende ouder.

Ik kan geen toestemming vragen aan mijn ex-partner, want ik weet niet waar hij verblijft.

Indien niet duidelijk is waar de andere gezaghebbende ouder verblijft, dan wordt het gezamenlijk gezag van rechtswege tijdelijk geschorst. De andere ouder oefent dan tijdelijk het ouderlijk gezag alleen uit. Een tussenkomst van de rechter is hierbij niet nodig. Dit betreft een uitzondering, hoofdregel blijft dat de gezaghebbende ouder toestemming dient te geven voor de buitenlandse reis en het aanvragen van de reisdocumenten.

Een beroep op deze uitzondering slaagt slechts indien het bestaan of de verblijfplaats van de andere ouder onbekend is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de andere ouder naar het buitenland is vertrokken en onbekend is waar de ouder verblijft. Ook moeten de adresgegevens niet bekend zijn in de gemeentelijke basisregistratie.

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u natuurlijk terecht op ons kosteloos inloopspreekuur of kunt u een eerste afspraak maken via ons online afspraken formulier op onze website www.advocatencollectieftilburg.nl (onder contact).

mr. Anna van Tol« Terug