Alcoholslot voorlopig van de baan

Al vanaf de invoering van het alcoholslotprogramma betoogden wij dat het opleggen van zo’n alcoholslot leidt tot willekeur en dat de bevoegdheid om dit op te leggen niet bij het CBR moet liggen, maar bij de strafrechter. Inmiddels hebben zowel de Hoge Raad als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hier recent iets over gezegd.

Tot 3 maart jl. was het zo dat iemand die met teveel alcohol op achter het stuur was gekropen twee keer een straf kon krijgen, namelijk een alcoholslot van het CBR en een straf van de strafrechter. De Hoge Raad heeft daar inmiddels een streep door gezet. Je mag voor hetzelfde feit niet twee keer worden bestraft en feitelijk gezien gebeurde dat hiermee dus wel. Weliswaar werd het alcoholslot niet door de strafrechter opgelegd en was het een bestuurlijke sanctie die opgelegd kon worden door het CBR, toch vond de Hoge Raad dat dit toch wel erg veel lijkt op een bestraffing.

Een dag later, op 4 maart jl., oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de huidige wetgeving te weinig ruimte laat om een individuele afweging te maken omtrent de gevolgen van het opleggen van een alcoholslot. Daardoor leidt het alcoholslotprogramma in de praktijk tot ongelijkheid en willekeur, omdat het voor de een veel ernstigere gevolgen heeft dan voor de ander. Hiermee is het opleggen van het alcoholslot door het CBR voorlopig van de baan.

Vooropgesteld moet worden dat rijden onder invloed onder geen enkele omstandigheid goed te praten is. Echter zal de wetgever met deze twee uitspraken wel iets moeten doen. Ons inziens moet het een taak van de strafrechter worden om al dan niet een alcoholslot op te leggen en niet meer een taak voor het CBR. Het is nu afwachten wat de wetgever gaat doen.

De Hoge Raad heeft al aangegeven dat eerdere veroordelingen niet tot herziening zouden moeten leiden. Dat zou dus concreet betekenen dat als je in het verleden én een alcoholslot en een straf van de strafrechter hebt gehad, dat niet teruggedraaid zal worden door de strafrechter als die zaak al onherroepelijk is.

Mocht u onlangs een alcoholslot opgelegd hebben gekregen of nadere vragen hieromtrent hebben dan kunt u contact met ons opnemen

mr. Theo ten Velde en mr. Fanny Donders

Advocatencollectief

Korenbloemstraat 86

Tilburg« Terug