Vakantiegeld is niet automatisch vatbaar voor beslag

Het is nog wat ver weg, maar ieder jaar wordt in mei het vakantiegeld uitbetaald. Als er beslag op loon of uitkering is gelegd, wordt meestal het vakantiegeld direct overgemaakt naar de beslaglegger. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat dit niet zo maar mag.

De Hoge Raad stelt: “dat beslag op vakantiegeld ongeldig is indien en voor zover het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) in de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld werd opgebouwd, beneden de beslagvrije voet bleef, ongeacht of in die maand beslag lag.

Kort komt het hierop neer: wanneer het vakantiegeld wordt betaald, moet dit rekenkundig worden verdeeld over de afgelopen maanden en de beslagvrijvoet moet daarbij worden gerespecteerd. Dit is dus vooral van belang voor personen die een inkomen hebben onder de beslagvrijvoet. Het zou kunnen betekenen dat de beslaglegger van deel of zelfs het hele vakantiegeld moet afblijven.

Er is hier al eerder over geklaagd, omdat de beslagvrije voet nu eenmaal een nabetaling is van eerder opgebouwd inkomen. Ook met betrekking tot dat inkomen moet dus rekening worden gehouden met de beslagvrijevoet. Gelukkig heeft de Hoge Raad dit nu erkend en zal het vakantiegeld niet altijd zomaar naar de beslaglegger verdwijnen.

Naast de problemen met het vakantiegeld merken wij ook steeds vaker dat de zorgtoeslag of huurtoeslag door de Belastingdienst wordt ingehouden, maar dat dit nog wel als inkomen meetelt voor de beslagvrijevoet. Dat is in strijd met de regels; indien de zorgtoeslag en/of huurtoeslag wordt ingehouden, mag dit niet als inkomsten worden meegeteld. Dit kan dus betekenen dat een beslaglegger zijn beslag moet opheffen omdat de Belastingdienst de toeslagen verrekent.

Advocatencollectief

mr. Theo ten Velde

www.Advocatencollectieftilburg.nl« Terug