Advocaat voor iedereen

Close

IMG_3282

Afgelopen uitgaves en met name op onze online-editie heeft u de verslaggeving over de ontslagrondes van Thuiszorg organisatie Thebe en het niet doorgaan daarvan kunnen volgen… De bewerkstelliging hiervan is voor de werknemers vooral te danken aan de juristen van het AdvocatenCollectief en mr. Joyce Matthijssen in het bijzonder.

 

TNieuwsblad was hierdoor erg benieuwd naar de werkwijze van en gedachten achter deze bijzondere advocatengroep. Gevestigd in een voormalig groentenwinkelpand in de Korenbloemstraat (sinds 1985 reeds) met informele ontvangst- en spreekruimtes, die recentelijk van de laatste modieuze meubelaccessoires en likjes verf zijn voorzien, maar bovenal niet de verwachting van een al te hoge declaratie voorspellen. Want laten we eerlijk zijn, bij de meeste advocatenkantoren ademt de entree meteen het niveau van de rekening uit…

 

Uiteraard wilden we graag met de Thebe-case pleit(st)er en haar colega’s van gedachten wisselen. We spraken met mr. Joyce Matthijssen en mr. Jean-Louis van Os; resepectievelijk de jongste- en oudstgediende van dit collectief.

‘Het resultaat in de Thebe-zaak heeft inderdaad best wel wat beweging veroorzaakt. Enerzijds veel positieve reacties van betrokken mensen, maar daarnaast natuurlijk ook de nodige publiciteit’, legt Joyce Matthijssen uit. ‘Zo’n zaak komt eerst via één of enkele medewerkers binnen. Als er na verloop van tijd steeds meer betrokkenen zich gaan melden, dan gaan we overwegen de casus wat collectiever aan te pakken. Want dan is er duidelijk echt iets aan de hand. We beleggen bijeenkomsten, bedrijven een intensieve communicatie en pakken de case in zijn geheel op. Samen met lotgenoten staat de cliënt een stuk sterker en kunnen wij , ook budgettair gezien, beter uit de voeten. In dit geval hebben het gelijk van de medewerkers kunnen halen -de ontslagen zijn niet gerechtvaardigd verklaard- en het mooie is dat hiermee veel “gewone” mensen hun recht hebben kunnen halen…’ (Zie ook de voortgangsartikelen hierover op www.TNieuwsblad.nl)

 

Ideaal

Want dat is één van de idealen van het AdvocatenCollectief volgens Jean-Louis van Os, sinds het prille begin in 1985 actief en één van de oprichters van deze enthousiaste groep rechtpleiters: ‘Het recht toegankelijk maken voor iedereen; ook burgers die minder kapitaalkrachtig zijn. Deze hebben ook recht op deskundige juridische hulp.’

 

Dat geschiedt op allerlei gebied en dit collectief heeft hiervoor gespecialiseerde advocaten in dienst. Behalve arbeids- en ontslagrecht behoren ook kwesties rondom belastingen, uitkeringen, echtscheidingen, consumentenzaken, contracten, huur-en woonkwesties, letselschade, enz. maar ook -last but not least- strafzaken tot het werkgebied.advocaten

‘Dit alles moet ook toegankelijk zijn voor een ieder uit de samenleving -ook uit de onderste regionen- zoals dat dan heet’, licht Jean-Louis toe. Natuurlijk is niet iedere advocaat bij ons van alle markten thuis. We hebben de specialismes mooi over diverse advocaten met hun specifieke deskundigheden verdeeld. Een team van zo’n zeven advocaten, juridische medewerkers, stagiaires en een professionele administratieve ondersteuning beman/vrouwt dit kantoor inmiddels al zo’n 30 jaar. Geen carriëre-tijgers in de zin van geld verdienen, maar bevlogen rechtspleiters met het hart op de juiste plaats. Opkomen voor de rechten van de breedst mogelijke doelgroep, dat geeft ons voldoening’.

 

Geld

Wil dit nu zeggen dat er in dit kantoor niks verdiend wordt? Ook voor Joyce en Jean-Louis moet de boterham uiteraard belegd worden… Joyce vervolgt: ‘Ook wij hebben een secretariaat, maar dat fungeert voor de hele groep. Dus geen secretaresse per advocaat. Er heerst hier ook geen omzetdwang (“uren schrijven”), we beperken de overhead maximaal, zodat we zo low-cost mogelijk kunnen werken, geen poespas dus. In principe zijn er in Nederland mooie regelingen om advocatuur voor iedere burger, ook de aller-allerlaagst-betaalden, toegankelijk te houden. Door onze manier van werken kunnen we deze doelgroep toch adequaat bedienen. Door de overhead op andere kantoren wordt de eigen bijdrage dusdanig hoog dat het minder betaalbaar wordt voor de gewone man. Op onze inloopspreekuren kan iedereen terecht voor een eerste gratis advies. Vaak is dat afdoende. Wanneer verdere rechtshulp noodzakelijk is, komen onze cliënten meestal in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand’

Soms zal een eigen bijdrage wel betaald moeten worden. Bij AdvocatenCollectief is dat op de website helder en overzichtelijk uitgelegd. Over kosten is men overigens sowieso in alle gevallen helder, vooraf wordt een inschatting gemaakt. (Zie ook www.advocatencollectieftilburg.nl)

Inloopuren

‘Met name onze inloopuren zijn een schot in de roos’, verklaart Jean Louis zich nader. ‘Voor juridische vragen kan men dagelijks bij ons terecht op het gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur aan de Korenbloemstraat 86 te Tilburg. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden…’

Een lage drempel en dus voor iedereen toegankelijk. Enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek, waarvoor het begrip ‘ellenbogenwerk’ niet in de vocabulaire voorkomt. Een team bovendien, dat zich continu bijschoolt om van alle nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Gewoon gehuisvest in een voormalige winkel… Neen, dit lijkt in niets op de statige herenhuizen, grachtenpanden met door hooggeboorde blouses met maatwerk jasje geklede juristen, die door gekokerrokte assistentes van koffie en typewerk worden voorzien, waarvoor men zo’n €350,- per uur aftikt.

Kortom, juridische hulp waar ‘u en ik’ gebruik van kunnen maken.

Foto: Jean-Louis van Os en Joyce Matthijssen gekleed zoals ze in de rechtzaal optreden. De enige plek waar ze eender ogen met hun collega’s en waar het verschil dus op inhoud gemaakt wordt…

 

Bron: T NieuwsBlad
http://www.tilburgsnieuwsblad.nl/2014/12/16/advocaat-voor-iedereen/« Terug