Arbeidsuren vermindering op verzoek van de werkgever

Arbeidsuren vermindering op verzoek van de werkgever

Het lijkt inmiddels overal crisis te zijn en om die reden worden er allerlei maatregelen genomen door bedrijven om kosten te besparen. We zien steeds vaker dat bedrijven aan hun werknemers opdragen om minder te gaan werken. De vraag is of dat zomaar van de werknemer verlangt kan worden.

Wanneer in het contract een aantal uren staat genoemd, dan kan de werkgever dat niet zomaar aanpassen. Ook wanneer je minder uren werkt dan in het contract staat omdat er nu eenmaal minder werk is, zal het normale salaris uitbetaald moeten worden.

Ook kan het zijn dat er in het contract minder uren staat opgenomen dan je daadwerkelijk werkt. Wanneer iemand een contract heeft voor 15 uur per week, maar feitelijk al jaren 30 uur per week werkt, kan de werkgever niet ineens eisen dat je maar 15 uur gaat werken en ook maar voor 15 uur betaald krijgt.

Uiteraard kan een bedrijf in extreme gevallen wel van de werknemers eisen dat zij minder gaan werken. In dat geval moet de werkgever wel aannemelijk kunnen maken dat wanneer die noodgreep niet wordt toegepast het bedrijf financieel ernstig in de problemen komt. Het is nooit zo dat de werknemer moet aantonen dat het bedrijf gezond is; het is aan het bedrijf om aan te tonen dat het anders is.

Zelfs wanneer het bedrijf van mening is dat er minder uren gewerkt moet worden, wordt er gekeken naar de omstandigheden van de werknemers. Het hangt dus steeds van de omstandigheden af of je een vermindering van het aantal uren moet accepteren.

Mocht je ermee te maken krijgen en mocht je niet akkoord gaan met het voorstel om minder te gaan werken, dan moet je het bedrijf een brief sturen waarin je laat weten dat je beschikbaar bent om de normale uren te werken en dat je het niet eens bent met de vermindering van de uren. Indien je er niet uitkomt, kom dan langs op ons spreekuur.« Terug