Wijzigingen in het echtscheidingsrecht per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het echtscheidingsrecht. Een van deze wijzigingen zal in dit artikel worden behandeld.

Wanneer uw advocaat namens u vóór 1 januari 2012 een echtscheidingsverzoek indiende bij de rechtbank, wanneer u in gemeenschap van goederen was getrouwd, kon het nog geruime tijd duren voordat het gemeenschappelijk vermogen daadwerkelijk gescheiden werd. Dat was dan pas op het einde van de rit, namelijk: wanneer de echtscheiding werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De gehele echtscheidingsprocedure diende daarvoor te worden afgewacht en alle bezittingen en/of schulden die in de tussenliggende periode werden verkregen/aangegaan dienden in principe meegenomen te worden in de verdeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote lening die uw (ex) partner in die periode is aangegaan. Hiervoor kon dan ook nog bij u worden aangeklopt.

Per 1 januari 2012 is dit veranderd. Het moment waarop het vermogen van u en uw (ex) partner scheidt is vervroegd naar het moment dat het verzoek voor de echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend door uw advocaat. U bent dan nog steeds niet officieel gescheiden, maar het vermogen van u en uw (ex) partner is dan al wel gescheiden. Het moment waarop u officieel gescheiden bent, blijft wel hetzelfde, namelijk: als de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente waar u bent getrouwd.

Voordeel van deze wetswijziging is dat in het geval uw partner een grote lening zou zijn aangegaan, dit buiten de verdeling valt en u daarvoor dus ook niet aangesproken kunt worden door de schuldeiser. Voor 1 januari 2012 kon dit namelijk wel.

Ook als u bijvoorbeeld in de periode tussen de indiening van het verzoekschrift en de daadwerkelijke inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente een erfenis ontvangt, kon uw (ex) partner voor 1 januari 2012 in principe (behoudens een uitzondering) nog aanspraak maken op de helft daarvan. Dat is nu niet meer zo, omdat uw vermogen al vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift gescheiden is.

Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de schuldeiser waarbij uw (ex) partner de lening is aangegaan het verschuldigde bedrag alleen bij uw (ex) partner kan verhalen, dient het verzoek voor de echtscheiding ook in geschreven te zijn in een nieuw register: het huwelijksgoederenregister. Dit kan de advocaat namens u doen. De kosten daarvan zullen naar verwachting ongeveer € 175,- bedragen.

Naast deze wijzigingen zijn er nog een aantal andere wijzigingen.
Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar ons dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.


S
hirley Hagen
Advocatencollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg

 « Terug