Veranderingen in het strafrecht: voorwaardelijke straf en de ten uitvoer legging daarvan.

De situatie voor 1 april 2012 was zo dat de strafrechter een straf kon opleggen met een voorwaardelijke straf en eventueel bijzondere voorwaarden. Onder een voorwaardelijke straf wordt verstaan dat de rechter een straf kan opleggen, bijvoorbeeld een gevangenisstraf en/of een geldboete, als de dader opnieuw een fout begaat. Bijzondere voorwaarden konden toen alleen opgelegd worden als een voorwaardelijk straf was opgelegd. Als de dader zich niet aan de voorwaarden hield, kon het Openbaar Ministerie de rechter verzoeken om de straf ten uitvoer te leggen. Het Openbaar Ministerie moest de dader eerst opnieuw dagvaarden en het verzoek voorleggen aan de strafrechter.

Sinds 1 april 2012 heeft de strafrechter een ruimere mogelijkheid tot strafoplegging. De strafrechter heeft nu namelijk ook de mogelijkheid om zonder een voorwaardelijk straf (gevangenisstraf en/of een geldboete) een bijzondere voorwaarde op te leggen. Dit kan hij doen als gevreesd wordt voor ‘gevaar’. De bijzondere voorwaarden die de strafrechter kan opleggen, kunnen variĆ«ren van een meldplicht tot een alcohol- drugsverbod of een verplichte opname, als ook een gebieds- en contactverbod.

Ook het ten uitvoer leggen van de straf is sinds 1 april 2012 aangepast. Wanneer de dader opnieuw in de fout gaat, dus opnieuw een strafbaar feit pleegt en/of de opgelegde bijzondere voorwaarden overtreedt, dan kan de voorwaardelijke straf mete het Openbaar Ministerie de dader niet eerst opnieuw te dagvaarden zoals voor 1 april 2012 wel het geval was. Er is dan geen rechter meer die daar nog een keer over beslist.

Het bovenstaande kan ook door een kinderrechter opgelegd worden bij jeugdigen die een strafbaar feit begaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Voor specifieke strafrechtelijke vragen kunt u ook direct contact opnemen met ons kantoor en vragen naar mr. Theo ten Velde of mr. Fanny Donders.


Shirley Hagen
AdvocatenCollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg« Terug