Toegang tot een advocaat voorafgaand aan je eerste verhoor is een spijkerhard recht. Recht op een advocaat tijdens het verhoor komt er waarschijnlijk aan.

Inmiddels is het duidelijk dat wanneer je bent aangehouden je altijd een advocaat mag spreken voordat je wordt gehoord door de politie. De regels daaromheen worden steeds duidelijker en strenger. Ook als je vast zit en je wordt gehoord over een nieuw feit, heb je meestal recht op contact met een advocaat voor het eerste verhoor. In te toekomst heb je mogelijk ook recht op een advocaat tijdens het verhoor.

Stel je zit vast om wat voor reden dan ook. Dat kan zijn vanwege executie van een straf of voorlopige hechtenis. Je bent dan voor justitie makkelijk te vinden en het gebeurt regelmatig dat je dan wordt gehoord over een compleet ander feit dan waarvoor je zit.

Wanneer je als verdachte wordt gehoord over een nieuw feit heb je ook als al vast zit, recht op overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor. Dat kan je eigen advocaat zijn. Als je geen eigen of vaste advocaat hebt, dan dient de politie de piket-advocaat te bellen.

Meestal gaat dit goed. Niettemin worden er nog steeds uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt dat deze regels niet altijd worden nageleefd.

Ook een advocaat tijdens het verhoor?

Sowieso staan de regels omtrent de rol van de advocaat voorafgaand of tijdens het verhoor in de belangstelling. Momenteel is er een wet in voorbereiding die het recht op een advocaat tijdens het verhoor regelt. Deze wet stelt dat een verdachte recht heeft op een advocaat voor, maar ook tijdens het verhoor als er sprake is van een verdenking van bepaalde strafbare feiten (6 jaar cel of meer) . Wat de advocaat wel en niet mag, is (nog) niet geregeld in de wet.

Het openbaar ministerie is heel lang van mening geweest dat advocaten alleen in bijzondere gevallen aanwezig mogen zijn bij het verhoor en als ze er al bij mogen zijn, zij buiten het zicht van de verdachte moeten zitten en niets mogen zeggen. Feitelijk mag de advocaat van het openbaar ministerie dus alleen kijken en zijn mond houden.

De Nederlandse Orde van Advocaten is een andere mening toegedaan en heeft een eigen protocol voor de bijstand tijdens het verhoor ontwikkelt. De Orde is van mening dat een advocaat tijdens een verhoor naast zijn cliƫnt mag zitten en desgewenst een onderbreking kan vragen, kan ingrijpen of verzoeken kan doen als daar aanleiding voor is.

Vraag bij twijfel altijd of je een advocaat mag spreken en overleg steeds met je advocaat om na te gaan wat je rechten zijn. Je rechten zijn steeds in ontwikkeling!

mr. Fanny Donders
AdvocatenCollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg

 « Terug