Een ondertoezichtstelling van de kinderen (OTS), wat is dat nou?

Als er zich problemen voordoen binnen je gezin, kan er een OTS opgelegd worden. Deze problemen kunnen variëren van problemen bij de opvoeding van de kinderen tot psychische problemen en het in aanraking komen met de politie. Als ouder blijf je tijdens een OTS zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen, maar de kinderen zullen dan onder toezicht staan van Bureau Jeugdzorg. Dit betekent feitelijk een inperking van het gezag dat je als ouder over je kinderen uitoefent. Er wordt dan een gezinsvoogd benoemd van Bureau Jeugdzorg. De gezinsvoogd probeert dan zoveel mogelijk structuur aan te brengen binnen het gezin en kan ook schriftelijke aanwijzingen geven die dan moeten worden opgevolgd.

Een OTS kan alleen worden uitgesproken door de kinderrechter. Er moet dan eerst een verzoek worden ingediend. Meestal dient de Raad voor de Kinderbescherming dat verzoek in na bijvoorbeeld een melding vanuit school, de huisarts of de politie, maar ook een van de ouders of de officier van justitie kan zo’n verzoek indienen.

Na de indiening van het verzoek, zal er altijd een zitting op de rechtbank volgen. Als ouder ontvang je hiervoor een uitnodiging zodat je tijdens de zitting je mening kunt geven over het verzoek OTS. Je kunt een advocaat inschakelen om met je mee te gaan naar de zitting zodat hij of zij jouw standpunt goed kenbaar kan maken. Verder is de zitting gesloten voor overig publiek.

Als je kinderen ouder dan twaalf jaar zijn is de kinderrechter verplicht om met hen te praten. Dat zal de rechter dan doen zonder dat de ouders daarbij zijn. Als de rechter het belangrijk vindt om ook met kinderen jonger dan twaalf jaar te praten dan mag hij dat doen, maar dat is hij niet verplicht.

Als de rechter iedereen gesproken heeft, zal hij een besluit nemen. Als hij de kinderen dan onder toezicht stelt, worden zij onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg. De OTS kan dan worden verleend voor maximaal één jaar, daarna kan de kinderrechter de OTS nog eens verlengen.

Voor overige vragen over de OTS, of misschien wel een dreigende uithuisplaatsing van je kinderen of je wilt bijstand van een advocaat tijdens de rechtszitting, neem dan contact op met ons kantoor. Kom gerust naar ons dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

 
mr. Fanny Donders
Advocatencollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg

 « Terug