De bijstandsuitkering is per 1 januari 2012 veranderd.

Per 1 januari 2012 is de toetsing van het inkomen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering veranderd. Vanaf nu wordt bij de aanvraag van een bijstandsuitkering gekeken naar het inkomen van het gehele gezin. Een gezin kan vanaf nu maar één uitkering ontvangen. Onder een gezin wordt verstaan u en de andere gezinsleden die bij u in de woning wonen. Voorbeelden van andere gezinsleden zijn: uw partner, uw kinderen, partner(s) van uw kind(eren) (die ouder zijn dan 18 jaar), uw vader en/of moeder.

Voor het aanvragen van een gezinsuitkering (bijstand) dient u alle inkomsten van alle gezinsleden mee te tellen om te kijken of u in aanmerking komt voor de gezinsuitkering (bijstand). Wanneer u gezamenlijk boven bijstandsniveau uitkomt, krijgt u geen uitkering.

Van sommige gezinsleden worden de inkomsten niet meegerekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw kinderen die ouder zijn dan 18 jaar, een bijbaan hebben en onderwijs volgen. De inkomsten van de bijbaan mogen dan niet meer dan € 1.059,49 per maand zijn.

Had u voor 1 januari 2012 als gezin al twee of meerdere bijstandsuitkeringen, dan blijft u tot 1 juli 2012 deze uitkeringen houden. Per 1 juli 2012 worden ook deze uitkeringen, indien van toepassing, aangepast aan de nieuwe regels van een gezinsuitkering.

Naast deze wijzigingen zijn er nog een aantal andere nieuwe regels van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op ons dagelijks gratis inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Shirley Hagen
Advocatencollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg« Terug