Boetes verkeersovertredingen, wet Mulder

Als je een boete, voor bijvoorbeeld een verkeersovertreding, niet betaalt kan dit zeer vervelende gevolgen hebben. Deze boetes kunnen voor lichtere verkeersovertredingen, zoals bijvoorbeeld het laten verlopen van de APK, geen geldige verzekering, te hard rijden of door rood rijden, worden opgelegd. In de volksmond worden deze boetes ook wel Mulder-boetes (de dikgedrukte M rechts bovenaan de brief) genoemd. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (ook wel: CJIB) int deze boetes. Als je het met een opgelegde boete niet eens bent, kan je daar tegen administratief beroep aantekenen bij de officier van justitie. Dit moet je wel binnen zes weken doen! Daarna kan je in principe niets meer tegen de boete ondernemen.

Het CJIB zal de boete versturen naar diegene die de verkeersovertreding heeft begaan en/of is staande gehouden door de politie of naar de kentekenhouder. Met name ten aanzien van dat laatste kan dat zeer vervelende gevolgen hebben. Ook al rijd je niet meer in een bepaald motorvoertuig omdat deze bijvoorbeeld kapot is of omdat je hem allang hebt verkocht aan een ander, dan wil dat niet zonder meer zeggen dat je niet kunt worden aangesproken voor deze boetes.

Als een motorvoertuig tijdelijk niet gebruikt kan worden, maar je het nog wel in je bezit hebt, dan dien je het kenteken te schorsen via het RDW. Dit kan telkens voor een jaar. Tegenwoordig kan dit met je DigiD online via de site van het RDW. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Als je een motorvoertuig verkoopt is het altijd van belang dat je een vrijwaringsbewijs ontvangt. Zolang je geen vrijwaringsbewijs ontvangt, kun je dus verantwoordelijk blijven voor het verzekeren van het voertuig en het APK laten keuren. Ook boetes voor snelheidsovertredingen waarvoor je bent geflitst krijg je dan van het CJIB nog steeds thuisgestuurd, omdat het kenteken nog op jouw naam staat. Het is dus erg belangrijk dat wanneer je je motorvoertuig verkoopt je altijd zorgt dat er een vrijwaringsbewijs is! Geef bijvoorbeeld het voertuig pas mee als je een vrijwaringsbewijs hebt ontvangen of ga samen naar het postkantoor.

Als je de boete uiteindelijk niet betaalt na verschillende aanmaningen en verhogingen, dan kan de officier van justitie de Kantonrechter vragen je te mogen gijzelen. De boete komt daarmee niet te vervallen, maar het is een drukmiddel van de officier om je te dwingen alsnog te betalen. Als je de boete niet kan betalen is het altijd belangrijk naar deze zitting van de Kantonrechter te gaan. De rechter kan dan het verzoek van de officier afwijzen of je bijvoorbeeld een jaar uitstel geven van betaling.


mr. Fanny Donders
Advocatencollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg

 « Terug