5 mei een vrije dag?

5 mei is bij koninklijk besluit uitgeroepen tot een nationale feestdag, maar dat betekent nog niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is. Werkgevers en werknemers moeten hierover zelf een regeling treffen.

Is er een CAO van toepassing? Kijk dan eens daarin of er iets geregeld is over 5 mei. Of staat er bijvoorbeeld iets over in je arbeidscontract? Indien dat niet het geval is, dan beslist je werkgever of je een vrije dag krijgt. In veel CAO’s is vastgelegd dat werknemers alleen in een lustrumjaar, zoals 2010, 2015 en 2020 vrij zijn op 5 mei.

 

Door mr. Fanny Donders
Advocatencollectief
Korenbloemstraat 86 te Tilburg« Terug